ลาวดวงเดือน
LaoDuangDwan

ท่อน 1
[ - ด ร ม- ซ - ด- - - -- - - -ซ ล ด ลซ ม ล ซ- - - -- - - -
- ม ซ มซ ล ด ล- - ด ล- ซ - มร ม ซ มร ด - ร- - - -- - - -
ซ ล ซ ด- ร - ม- ซ - -- ด - ร- ม ซ รม ร ด ล- - - -ซ ล ด ม
ร ด ร ม- ซ - ล*- - ด ลซ ม ซ ลซ ล ด ล- ซ ซ ซ- - - -- - - - ]
*- - ด ลซ ม ซ ล- ด ร ม- ร - ด
ท่อน 2
[ - - - -- - - -- ม ซ รม ร ด ล- - ด ลซ ม ซ ล- ด - ร- ม - ซ
ด ร ด ลด ซ ล ด( ด ร ด ลด ซ ล ด)ซ ล ซ มซ ร ม ซ(ซ ล ซ มซ ร ม ซ)
ด ร ด ลด ซ ล ด(ด ร ด ลด ซ ล ด)ด ร ด ล- ซ - ม(ด ร ด ล- ซ - ม)
- - - -ร ม ซ ด- - - -- ร - มด ร ม ซ- - - -ร ม ซ มร ด - ร
- - - -ด ร ม ซล ซ ด ลซ ม ซ ร- ด ร ม- ล - ดร ด ล ซม ซ ล ด
- - - -ด ร ม ซล ซ ด ลซ ม ซ ร- ด ร ม- ล - ดร ด ล ซม ซ ล ด]
ท่อน 3
[- ด - มซ ล ซ ด(- ด - มซ ล ซ ด)ซ ล ซ ด- ล ซ ม(ซ ล ซ ด- ล ซ ม)
- - ร มซ ล ซ ด- ล ซ ด- ล ซ ม- ซ - ด- ล ซ มซ ม ร มซ ล ด ซ]
- ด - มซ ล ด ซ(- ด - มซ ล ด ซ)- - - -- ด - ลด ล ซ ม- ร - ด
[- - - -ด ร ม ซล ซ ด ลซ ม ร ด- ล ด รด ล - ซล ซ ม ซ- ล - ด]

เนื้อร้อง

โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม พี่นี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย (ซ้ำ) หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูของเรียมเอย (ซ้ำ) หอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละเหนอ โอ้ละหนอนวลตาเอย พี่นี้รักแสนรักดังดวงใจ โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกพี่อาลัยเจ้าดวงเดือนเอย เห็นเดือนแรมเริศร้างเวหา เฝ้าแต่เบิ่งดูฟ้า(ละหนอ)เห็นมืดมน พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย เสียงไก่ขันขานเสียงหวานเจื้อยแจ้ว หวานสุดแล้วหวานแจ้วเจื้อยเอย (ซ้ำ) ถึงจะหวานเสนาะหวานเพราะกระไรเลย บ่แม้นทรามเชยเราละเหนอ (ซ้ำ)