อีสานลำเพลิน / ต่าย อรทัย

โอ......
โอ้ยละน้อ โอ โอ้ โอ่ เอ่อ
ละฟ้าเอ้ย ฟ้าสีแหล่ๆ
หอมดอกแคยามค่ำเอ่อ...
ละฟ้าอ่ำถ่ำ ตะเว็นตกค่ำคล้อย
น้องลอยเล่น
แม่นวังเวินเอ้ย
แม่นวังเวิน โอ้ย..โอ้ยละน้า
*ว- ล. ล ด่ ล. ล ซ ม. ม ซ ม. ม ร ด. ด ร ดร ด ร ลฺ*พ- - - ด่
- - ล ม่- ซ่ ม่ ร่ด่ ล ด่ ม่- - - ด่- - ม่ ร่- ด่ ล ด่- ล ซ ล ล ล ล
- ฝั่งโขง- เมื่อยาม- ค่ำแลงฟ้าเปลี่ยนสีแดง- ค่ำรอน ๆ
*วลซ ม ซ ล
เสียงแคนผู้ใด๋เว้าวอนอ้อนคำฮักเหมือนอ้ายเรียกเอิ้น
ซ ล .*ว- ซ ม ร
- ตีกลองน้ำเพลิดเพลินตุ้มเตอะเตินละวังเวินแว่วมา
ม ร ด ลฺ*พ- ซ ม ร
- ขอฝากสำเนียงนี้ลอยล่องล่องลอยไปทั่วธารา
ด ลฺ ซฺ ลฺ- ซ ม รม ร ด ลฺ ล ด่ ล ซ
สะกด- เป็นมนต์ให้พี่ยาลอยล่องมาหาน้องอยู่เวิ่นเวิน
ล ด ร ม*ว- ล ด่ ซ
- ตี- กลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเติ่นตุ้ม -เตอะเติ่น -ละวังเวิน
ล ม ซ ล
เตอะเติ่น- ตุ้มเตอะเติ่น -ละวังเวินเตอะเติ่น- ตีบาด- ยาวๆตีคาว
*ว- รม - มร ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม-
ผู้เยิ่นๆผู้ตีเอิ้นใส่แฟนคิ้ว - - แล่นแค้นคั่นบ่แม่นแฟนไผคิ้ว -
*พ- ร่ม่ - ร่ม่- - - ม่ร่ ด่ ร่ ล-
- แล่นแค้นคั่นบ่แม่นแฟนไผกะให้เจ้ามาย- มาหาอวยตามาทางพี่
- ร่ม่ - ร่ม่- ม่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ล-
- ทางพี่ผู้ทางพี่- มีผู้ซ้อน
- รม - รม ร ด ลฺ- รม - ซม ร ด ลฺ
นอนเคียงแล้วไป๋ก็หรือบ่คึดอยากได้โอ้ยใจเจ้าบ่ห่วงนางพั่ว -ดอกต้าง
เจ้าผู้ส่างงามขำพั่ว -ดอกต้างผู้ส่างงามขำมวย -- ผมดก
*ว- ซล - - - - - ล- - ด่ ลซ ม ซ ล-
- ผู้กกผมดำสิโอ่ลำมาลงฟ้อนลงฟ้อนมาลงฟ้อนมาลงฟ้อนมาลงฟ้อน
- รม - รม ร ด ลฺ- รม - ซ
รำรำก่อนงามงอนมาฟ้อนกันก่อน
*วม ร ด ลฺ- ล ล ล
รำรำก่อนงามงอนมาฟ้อนก่อนหนา
ล ล - -*ว- ซ ม รม~- มร ด ร ม
ลีลา -เหมือนดั่งหงส์เหินอีสานลำเพลินอรชรอ้อนแอ้นอีสาน
ลำเพลินอรชรอ้อนแอ้น
- - ล ลล ล - *ว- - ม ซ- - ม ล- - ด่ ร่- - ด่ ร่ม่. ร่ม่ - ร่ม่ร่ด่ ล ซ ล
- - - -- - - -- ม - -ม ซ ม ล

ที่มาเนือเพลง: Meemodel