ลาวจ้อย
LaoJoi

intro
- - - ดด - ด ลล ซ ล ดด - ด ลด ซ ล ด
ท่อน ๑
- - - ดร ม ซ ร- - - -- ม ซ ร- - - ดร ม ซ รม ร ด ร- ม ซ -
- - - มซ ล ด ซ- - - มร ด ร ม- - ซ ล- ด - รม ร ด ลด ซ ล ด
ท่อน ๒
(- ม ซ ลด ซ ล ด)ซ - ล ม- ร ด ล- - - -ซ ม ซ ล- - ด ลด ซ ซ ซ
- - - -- - - -ซ ม ร ด- ร - ม- - - -ซ ล ด รม ร ด ลด ซ ล ด
จบ
ล ล ซ ลด ซ ล ดล ล ซ ลด ซ ล ด- ท - ด

เนื้อเพลง

สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายระยับ ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท ขอบตาชาดพะพริ้ง ลิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ ขานขันเสียงเอาใจ เดือยหงอนใสศรีลำยอง สองเท้าเทียมนพมาศ ปานฉลุชาดทำรง ปู่ก็ใช้ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่ ไก่แก้วไซร้บ่มีกลัว ซุกผกหัวองอาจ ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน