น้ำโตนตาด
NamTonTat

- - - ม- - - ม- - - ม
[- - - -- ม ซ ม- ม ร มร ม ซ ด- - - -- ม ซ ม- ม ร มร ม ซ ด
- - - -- ม ซ ม- ม ร มร ม ซ ล- - - -- ม ซ ม- ม ร มร ม ซ ล
- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - -- ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม- - - -- ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - -- ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม- - - -- ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- ม - รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด- ลฺ - ม- ซ - รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด]